9 Temmuz 2016 Cumartesi

ŞAPKALI MANTARLARIN BÖLÜMLERİ

   Mantarlar, yüksek bitkilerdeki gibi kök, gövde, yaprak ve çiçeklere sahip değildirler. Bununla birlikte, şapkalı mantarlarda toprak altı kısmını oluşturan ve mantarın beslenmesine, besin maddeleriyle suyun topraktan alınışına hizmet eden organlar olan miseller, yüksek bitkilerdeki köklerin görevini üstlenmiştir.
  Toprak üstü kısımlarında ise sap ve şapka olarak iki bölüm bulunmaktadır. Genellikle sap üzerinde halka veya yüzük olarak adlandırılan bir oluşum vardır. Toprak üstü organlarının tümüne basidiokarp adı verilmektedir. Basidiokarp yemeklik mantarların tüketilen, sebze olarak değerlendirilen kısımlarıdır. Amanita ve Volvariella gibi mantarlar zarf, fincan veya çorap adı verilen bir paketin içinden çıkarlar. Daha sonraki evrelerde bu zarfın kalıntısı kökte ve şapka üstünde görünebilir.
 

   Şapkanın alt kısımlarında lameller yer almaktadır. Lameller şapkanın sapa bağlandığı orta kısımdan kenarlara doğru ışınsal biçimde uzanır. Genç dönemde şapkanın altı kapalı olduğu için lameller görünmez. Gelişme ilerledikçe, şapka irileşir ve kenarları saptan uzaklaşmaya başlar. Bu devreden itibaren lamelleri görmek mümkündür. Çörek mantarı ve ayı mantarı gibi türlerde lameller yerine arı peteği gibi gözenekler, sığırdili mantarında dişcikler ve borazan ve kazayağı mantarlarındaki gibi damarlı şişlikler bulunabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder